Kjedelig, fastlåst eller rutinepreget?

Parterapi forbindes ofte med å skulle løse konflikter, men for mange er det nok en følelse av rutine og stillstand som gir størst uro.

Når vi møter par legger vi vekt på kommunikasjon. Det betyr at vi synes at det er viktigere hvordan dere snakker sammen, snarere enn hva dere snakker om. God kommunikasjon er nemlig nøkkelen til å forstå hverandre og løse opp i spenninger.

Hva skjer hos oss?

Parsamtaler foregår på vårt kontor. Du kan ta en kikk inn ved å se denne filmen. Første gang vi møtes bruker vi 1,5 time. Deretter avtaler vi i fellesskap hyppighet og varighet. Som terapeuter er vi spesielt opptatt av:

Trygghet
Tillitt
Åpenhet
Respekt

I tillegg til dette støtter vi dialogen ved å synliggjøre hva dere er gode til, samt hva dere kan utvikle videre.

Hvem er vi?

Vi er et samboerpar. Til sammen har vi 7 barn fra tidligere forhold. Samtidig har vi også erfaring med hvordan vanskelige samtaler kan gi relasjonell vekst gjennom respekt og god kommunikasjon.

Av formell kompetanse har vi bakgrunn fra pedagogikk, ledelse, kommunikasjon og endring. Vi er 4. års studenter ved Norsk Gestaltinstitutt, og avslutter studiene som psykoterapeuter våren 2021.

Dere er velkommen til å bestille time her.