Velkommen til parsamtale

Noen ganger kan ord bli kasteball mellom oss. De kan treffe hardt, mykt, overraskende – eller til og med bomme. Følelser derimot kan det være vanskeligere å gi uttrykk for. Tåler den andre mine følelser? Tør jeg fortelle?

I samtale med andre par er kommunikasjonsformen vel så viktig som hva det snakkes om. Nøkkelen ligger gjerne i det å se og lytte til den andre, og på den måten gjenoppdage eller bli kjent med nye sider ved partneren sin. Dette gjelder uavhengig av om relasjonen innledes, videreutvikles eller avsluttes.

Vi er selv et par. Noen opplever at det er fint at vi er to, at vi er kvinne og mann, og at dette skaper en god ramme rundt samtalene. Vi er opptatt av en trygg atmosfære, der begge i paret opplever at alle følelser og opplevelser blir møtt med respekt. Vi forstår at det å bestille tid for parsamtale kan være en terskel. Det er helt naturlig. Dersom du ønsker at vi ringer og snakker litt før dere avtaler endelig tid, gi beskjed om dette i skjemaet for timebestilling.

Velkommen til parsamtaler hos oss!