Vår logo

Vi fødes med vår egen kropp, unike sanser og en subjektiv opplevelse av verden. På den måten forlater vi også livet. Mellom disse ytterpunktene har vi kontakt med mennesker, dyr, kunst, natur og hendelser. Det er i disse møtene at livet skjer, og vi skjer med det – inni, utenpå og mellom.

I speilet ser vi spor etter våre møter og tid på jorda. I speilet kan vi undersøke hvordan livet er og har vært. Samtidig er det et godt sted å starte nye bevegelser.  

Viken terapi har valgt mennesket og speilet som symbol fordi vi tror på:

  • at vi påvirker og påvirkes av det som finnes utenfor egen kropp 
  • at mennesker skaper seg selv ved å velge og å gjøre 
  • at tanke og kropp er ett
  • at speilbildet også viser det som har unnsluppet og frosset fast