Hvis det vonde slår rot

For deg mellom 18 og 25 år

Er du engstelig eller urolig? Er du redd for å ikke bli akseptert? Føler du deg som en skuespiller med maske på? Kjenner du en klump i magen, eller trykk i brystet? Eller kanskje er kroppen helt låst?

Hvis du har opplevd noe vondt, som stadig dukker opp, kan det bli vanskelig å se og høre det som faktisk foregår. Tanker og følelser skygger for alt det andre.

Jeg erfarer at mange unge sliter i smug. Jeg erfarer også at det å sette ord på kroppslige signaler og tanker kan øke bevisstheten om det som er vanskelig. Da unngår du nemlig at det vonde slår rot.

Terapi kan høres skummelt ut. I virkeligheten er det fortrolige samtaler hvor du blir sett, hørt og støttet. Sammen jobber vi for å utforske mulighetene du faktisk har, og hvordan du kan komme videre på tross av – snarere enn å sitte fast på grunn av.

Du er alltid velkommen til å dele og oppdage hos meg.