Jeg heter Trond, er fra Oslo og født i 1971. Jeg er pappa, samboer, kollega, venn og terapeut. Noen ganger hobbytangentist også!

Jeg har tre voksne sønner. Det betyr at jeg vet en del om å ha ungdom i huset, men også hvordan det er når de flytter ut.  

Utdannelsen min handler om kommunikasjon, kultur og mennesker. Etter videregående tok jeg Bachelor i Informasjon og Samfunnskontakt ved BI. Midt i 30-årene innvilget jeg meg ett års permisjon og studerte årsenhet i psykologi. Og som (veldig) voksen gikk jeg i gang med 4-årig utdannelse i Gestaltterapi ved NGI, hvor jeg er ferdig utdannet våren 2021.  

Arbeidserfaringen omfatter 15 år som konsulent for organisasjoner og næringsliv, samt 6 år i kommunikasjonsbyrå. Siden 2014 har jeg jobbet som rådgiver i offentlig sektor – som brobygger mellom mennesker og teknologi. Ja, og så driver jeg Viken Terapi sammen med Hildegunn, samboeren min.

Gleder meg til å møte deg!

trond@vikenterapi.no