Vi har ein visjon. Vi vil skape eit rom der kvar enkelt blir sett og respektert for at «eg er den eg er». Eit rom som opnar, frigjer og tek imot. Eit rom der ei tone, eit steg, […]