Menneske eller maskin

(Artikkelen er hentet fra vårutgaven av MAGASINET, 2019. Illustrasjoner av Elisabeth Sperre Alnes.) Jeg leter etter polarisering. Jeg blar i et leksikon, eller for å være presis, jeg klikker rundt i Store norske. Det ligger på nett, sammen med Wikipedia, Google og andre informasjonskilder. Jeg er så gammel (48) at jeg husker da et leksikon veide betydelig mer enn skjermen foran meg. Foreldrene mine holdt det støvfritt bak en vitrinedør, under romaner om mennesker på …

Les mer Menneske eller maskin

Fortellinger fra et veikryss

(Artikkelen er hentet fra vårutgaven av MAGASINET, 2019. Illustrasjoner av Elisabeth Sperre Alnes.) Jeg jobber i den videregående skolen. Et knutepunkt for ungdom der behov og drømmer møtes, og hvor spenningen mellom disse skaper friksjon. Ungdom skal løse knuter innenfor og utenfor seg selv. Selv med et kompass er det lett å gå seg vill. Hvem er jeg? Hvor skal jeg? Hvordan bør jeg være og hva skal jeg bli? Jeg var i den populære …

Les mer Fortellinger fra et veikryss