Å se den andre.Å merke den andre.Å høre den andre.Men det er også selv å bli sett, merket og hørt. Et par består av to selvstendige og unike mennesker; hver for seg. Men de er også sammen – […]