Kollektiv transport

Ta toget til Askim stasjon. Derfra er det under 50 meter til kontoret.

Parkering

Det er godt med parkeringsmuligheter rundt kontoret og ellers i Askim sentrum

Betaling

Timepriser finner du på nettsiden.
Vi sender faktura på e-post etter timen. Viken Terapi har ikke refusjonsrett.

Varighet

Med mindre det er avtalt særskilt, varer hver konsultasjon 60 minutter.

Journal

Terapeuten fører journal etter hver konsultasjon, som arkiveres i et kryptert og sikret system, godkjent til formålet.

Taushetsplikt

Terapeuten har full taushetsplikt, med visse lovregulerte unntak.

Diagnose

Gestaltterapeuter stiller ikke diagnose på samme måte som leger eller psykologer. Vi skriver heller ikke ut resept på medisiner.

Smittevern

Viken Terapi følger nasjonale og lokale smittevernregler.

Regelmessighet

Hyppighet av konsultasjoner varierer normalt fra ukentlig til en gang hver måned. Dette avtales underveis, som en felles enighet mellom terapeut og klient.