Viken Terapi ANS (org.nr. 1926 281 232 MVA), ved Trond Grem Wold er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger.

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for:

• Klienter

• Kontaktpersoner hos leverandører

• Nettsiden vikenterapi.no

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

• Registrere nye klienter

• Besvare henvendelser via sosiale medier, mobil, epost og internett

• Journalføring (Fenomenologisk beskrivelse av den terapeutiske prosessen).

• Utforming av epikriser, uttalelser

• Fakturering.

Personopplysninger som behandles og lagres er:

• Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

• Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og organisasjonsnummer.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

• Å overholde avtalen med klienter.

• Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

• Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

• Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.

• Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.

• Endre sine personopplysninger.

• Be om sletting av sine personopplysninger.

• Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

• Loopia AB som domeneforvalter og hosting av nettside

• WordPress som CMS for nettsiden vikenterapi.no

• Microsoft 365 for kryptert lagring av informasjon

• Whereby som plattform for terapi over nett

• DNB for konto og transaksjoner

• Facebook, LinkedIn og Instagram

• Fiken for regnskap (skytjeneste)

• WP Courseware for produksjon av Digitalt Påfyll

• Stripe (skytjeneste) for gjennomføring av betaling for Digitalt Påfyll

Bruk av informasjonskapsler

For at vår nettside skal fungere optimalt, bruker vi cookies for å analysere det generelle brukermønsteret på nettsiden. Disse opplysningene er helt anonymisert og blir brukt for statistikk og analyse av nettsiden, samt annonsering.

Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler som blir lagret på enheten din når du besøker siden vår. Disse registrerer IP-adresse og hvor lenge besøkende er på siden, hva de klikker på og hvilken enhet de bruker, samt gir oss en oversikt over hvor mange besøkende siden har.

Ønsker du ikke lagring av cookies kan du følge anvisningene her for å skru de av i nettleseren din: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler

Google

Data samles inn via tredjepart-cookies fra Google Analytics og AdWords. Google registrerer din IP-adresse for å koble aktiviteter sammen i én økt, noe som gjør det lettere å forstå bruksmønster. IP-adressen blir anonymisert, slik at vi ikke har mulighet til å knytte aktivitetene til en spesifikk person. Vi bruker denne statistikken for å kunne tilby mer interessant innhold på nettsiden og for å stadig forbedre oss. AdWords samler inn data slik at vi kan målrette annonser mot de som har besøkt siden vår. Vi kan ikke spore dataene til enkeltpersoner.

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på epost kontakt@vikenterapi.no eller telefon +4799090975.