Viken Terapi har holdt hus i Askim siden årsskiftet 2020/2021. Siden første dag har vi tatt imot klienter med ulike behov, og fra et stort aldersspenn. Likevel er det parene som skiller seg ut, ved at vi har møtt langt flere par enn vi turte håpe på. Og det synes vi er gledelig og spennende!

Viken Terapi drives av Hildegunn og Trond. Vi er et par, som møter andre par. Hos oss gjennomfører vi alltid parsamtaler med to terapeuter. Det handler om balanse, oppmerksomhet og ikke minst det å dele av flere erfaringskilder. På den måten skapes et rom, hvor vi åpent utforsker behov, utfordringer og muligheter – sammen.

Det er selvfølgelig ulike grunner til at par kommer til oss. Samtidig opplever vi at kommunikasjon er en fellesnevner. Det å se og bli sett. Det å forstå og bli forstått. Det å sette ord på behov og følelser.

Nå vil vi gjerne ønske flere par velkommen til Viken Terapi. Mer informasjon ligger på denne siden. Time-booking gjøres her

Velkommen til oss og til parsamtale!

Med hilsen, 

Hildegunn & Trond

Tags:

Comments are closed