Par kan oppleve utfordrende perioder. Ofte løses disse opp av seg selv, men av og til kan kommunikasjonen stoppe opp og ingen løsning synes mulig. Da kan det være nødvendig med støtte og hjelp til å nøste opp – og komme videre.

Vi tenker at den viktigste investeringen i en parrelasjon skjer tidlig i forholdet, og at veiledning i startgropa kan gi verdifull kompetanse. Det å lære seg selv og den andre å kjenne, bli bevisst hvordan egen oppvekst og erfaringer preger forventninger og reaksjonsmønster, gjenkjenne konflikttriggere og erkjenne at hver og en må ta ansvar for eget liv, kan gjøre at begge tør å komme frem i relasjonen.Vi (Hildegunn & Trond) har selv nytte av parterapi. Vi har også tilbakelagte relasjoner, og til sammen 7 barn. I arbeidet med par jobber vi som et team, og tenker at dette gir muligheter.

Vi er kvinne og mann, med ulike kvaliteter, erfaringer og kompetanse – og vil på den måten kunne gjøre brede observasjoner av kontakten mellom dere. Det vil også gi hver av klientene en opplevelse av å ha sin terapeut, og på den måten dempe redselen for at den ene skal bli tatt parti for.

Bestill parsamtale her >>