Øyeblikkelig hjelp
Brann (110) – Politi (112) – Ambulanse (113)

DPS, Akutteam Follo >>

Legevakt, telefon 116117