Trond Grem Wold

Bilde av Trond Grem Wold, fotograf er Lena Fixdal

Hei! Jeg heter Trond, er fra Oslo, født i 1971. Jeg har tre voksne sønner, som er godt i gang med sine voksne liv. Tilbake finnes en bunke minner fra egen oppvekst, men også mine barns. En kilde til smil, ettertanke og undring over hvordan vi er i kontakt med det som er og skjer.  

Utdannelsen min handler om kommunikasjon, kultur og mennesker. Etter videregående tok jeg Bachelor i Informasjon og Samfunnskontakt. Midt i 30-årene studerte jeg årsenhet i psykologi ved UiO. Som enda mer voksen gikk jeg i gang med 4-årig utdannelse i gestaltterapi ved NGI, og er ferdig gestaltterapeut/psykoterapeut våren 2021.

Arbeidserfaringen omfatter 15 år som konsulent for organisasjoner og næringsliv, samt 6 år i kommunikasjonsbyrå. Siden 2014 har jeg jobbet i offentlig sektor, som brobygger mellom mennesker og teknologi. Særlige interesser er spørsmål om mening, tro/tvil, motivasjon, frihet, veivalg – og hva det vil si å være et menneske; det å leve.  

På fritiden synker jeg gjerne ned i musikk og litteratur. Jeg begynte tidlig å spille tangentinstrumenter; et utløp for det ordene ikke evner. Jeg er også et skrivende menneske, og har skrevet for flere magasin og nettsteder; for tiden er jeg redaksjonsmedlem i foreningens Magasin .

Gleder meg til å møte deg 🙂