Viken terapi består av samboerparet Hildegunn Hoff Sagli og Trond Grem Wold. Vårt faste tilholdssted er i Askim sentrum, men vi tenker på området mellom Ski og Halden som nedslagsfelt. 

Vi er begge studenter ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI). Frem til vi er ferdig uteksaminert våren 2021, følges vi tett opp av NGI, blant annet gjennom obligatorisk veiledning. I denne perioden tilbyr vi terapi til reduserte satser.  

Som godt voksne mennesker, med levd liv, oppturer og nedturer, har vi begge vært ute flere vinternetter. Som terapeuter er dette verdifull erfaring i tillegg til den teoretiske ballasten. Gestaltterapistudenter må dessuten gå i egenterapi, som en vesentlig del av utdanningen.   

Alle mennesker preges naturlig nok av egne livserfaringer, og selv tenker vi at våre liv har bidratt til å gjøre oss tolerante, rause og åpne. Ja, vi kan si at det utgjør et slags verdifundament for oss begge, og for Viken terapi. Som klient er du derfor velkommen med alle typer utfordringer. Det kan være krevende livsvalg, ønsker om endring, vanskelige relasjoner eller tap av motivasjon og glede. I møte med oss kan du ha en forventning om at ingenting er for lite og ingenting er for stort. Derfor finnes det heller ikke noe som er tabu å snakke om.   

HJERTELIG VELKOMMEN!