Klart jeg føler!

Det mangler ikke påstander: Slik er kvinnen! Slik er mannen! Noen likheter poengteres, men ofte er det forskjellene som fremheves.

Uansett: Følelser er viktige i relasjoner. Ofte leser vi at kvinner i større grad enn menn gjenkjenner og snakker om følelser. Denne kommunikasjonen både påvirker og preger ulike relasjoner.

Vi vet at også menn har et rikholdig følelsesliv, men at det for noen kan være skjult bak roller, tilpasninger og forventninger. Dette er derfor et tilbud til alle menn. Menn i alle aldre, alle yrkesgrupper og i alle livssituasjoner.

Gjennom seks fortrolige samtaler utforsker vi hvordan tanker, kroppslige signaler og følelser henger sammen. Her kan du blant annet:

  • Bli mer oppmerksom på egne følelser
  • Jobbe med å skille følelsene fra hverandre
  • Sette ord på følelser
  • Sette ord på behovene dine
  • Forstå reaksjonene dine
  • Utvikle nye måter å møte omgivelsene på

Hjertelig velkommen til en utviklende prat om, med og for dine følelser.

Pris kr. 2400,- for 6 individuelle samtaletimer a 60 min.

Les mer om oss >>
Book din første time >>