Categories:

Å se den andre.
Å merke den andre.
Å høre den andre.
Men det er også selv å bli sett, merket og hørt.

Et par består av to selvstendige og unike mennesker; hver for seg. Men de er også sammen – som noe mer. For at det å være sammen skal bli noe mer, må delene få rom til å leve, puste og kjenne – hver for seg.  

Kanskje kan vi se på dette som en bevegelse, en dans?  Gå nær hverandre i takt, men også å slippe, for så å søke tilbake. Kanskje er nettopp denne bevegelsen, imot og ifra, nødvendig for at paret skal kunne være sammen – som noe mer?

Hos Viken Terapi kan dere oppdage bevegelsen mellom dere gjennom ord, blikk og fornemmelser. Ved å gjenoppdage hvordan dere møter hverandre, og ivaretar dere selv, kan det vokse frem en ny koreografi og en fornyet relasjon. Kanskje vil dere bare utforske hvordan dere gjør det sammen, eller kanskje er det slik at dansen lugger og ikke lenger er i takt?

Viken Terapi er også et par, og vi møter par som par. Da blir vi fire unike mennesker, i samme rom, som utforsker dansen sammen.

Hjertelig velkommen til oss!

Comments are closed