Hei!

Jeg heter Hildegunn. Opprinnelig er jeg fra Gjøvik, men har også hatt gleden av å bo mange år i Indre Østfold. Derfor er jeg også stolt over å ha etablert Viken Terapi i Askim, sammen med samboeren min Trond.

Som firebarnsmor for jenter i alderen 16-26 år, har jeg lang erfaring med barn og ungdom i hus. Jeg vet også mye om ulike følelser som kan komme når de blir vokse og flytter ut. Alle gir de meg verdifull kunnskap om livet, gjennom ærlige og åpne samtaler.

Min interesse for musikk og pedagogikk våknet i ung alder. Den naturlige vei etter videregående ble derfor musikkpedagogiske studier. Dette ga meg en unik mulighet til å jobbe tett på unge mennesker i ulike skoleslag.

De siste 14 årene har jeg jobbet i den videregående skolen. Foruten undervisning har jeg vært spesielt opptatt av å støtte elevene i deres liv. I 7 av årene har jeg i tillegg vært leder for programområdet musikk-dans-drama, med personalansvar og som del av skolens ledelse.

Jeg tenker at både private og yrkesmessige livserfaringer førte meg inn i den fire-årige utdannelsen i gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt som jeg fullfører våren 2021.

Det å lytte til, støtte og samtidig jobbe med innsikt og endring har med andre ord preget hele min yrkeskarriere.

Og nå gleder jeg meg til å treffe deg!

hildegunn@vikenterapi.no