Hildegunn Hoff Sagli

Foto: Lena Fixdal. Bilde av Hildegunn Hoff Sagli

Jeg heter Hildegunn og er opprinnelig fra Gjøvik. Som halvt nordmøring og med sterk tilknytning til bygda Tingvoll, tenker jeg at minner og opplevelser derfra også har satt sitt preg på hvem jeg er i dag.

Jeg har fire døtre i alderen 14-24, og har derfor lang erfaring med å ha barn og ungdom i ulike faser – og å se dem bli voksne. Alle fire gir meg verdifull kunnskap om meg selv og livet, blant annet gjennom sine ærlige betraktninger og tilbakemeldinger.

Min interesse for musikk våknet tidlig, og jeg var en ivrig fløytist i både korps og orkester under barne- og ungdomsåra. Den naturlige veien videre gikk via musikklinja til musikkpedagogiske studier ved NMH. Senere har det blitt konserter og arrangementer over hele landet.

De siste 24 årene har jeg jobbet som pedagog. Jeg har flere års erfaring som lærer på folkehøyskole og kulturskole, og de siste 11 årene har jeg jobbet i videregående skole. Der har jeg i mer enn fem år hatt ansvar for programområdet musikk-dans-drama, hvor jeg også har personalansvar og er en del av skolens ledergruppe.

Det å jobbe med mennesker har preget min yrkeskarriere, i tillegg til musikken, og således er den påbegynte utdannelsen som gestaltterapeut fra NGI en naturlig videreføring. Jeg er i særdeleshet opptatt av kommunikasjon og formidling mellom mennesker, og hvordan vi påvirker og påvirkes av hverandre.