Categories:

Vi har ein visjon.

Vi vil skape eit rom

der kvar enkelt blir sett og respektert

for at «eg er den eg er».

Eit rom som opnar, frigjer og tek imot.

Eit rom der ei tone, eit steg,

ei rørsle, eit ord,

skaper eit unikt møte.

Den mangfoldige scene

Comments are closed