Mot sommeren 2021 vil Viken Terapi sette opp gruppe-møter. Det er gjerne 3-8 deltakere i en gruppe; pluss oss to.

En gruppe kan avtale å møtes et fast antall ganger og være “lukket”, eller det kan være en løpende gruppe som møtes faste dager, men hvor deltakerne varierer over tid.

Vi vil gjerne høre fra deg, om du har lyst til å delta i en gruppe. Send e-post til kontakt@vikenterapi.no.
Det er ikke hensiktsmessig å begrense grupper til spesifikk tematikk, men vi har noen tanker om målgrupper. Dette kan være:

  • Gruppe for unge voksne (18-23)
  • Gruppe for foreldre i nye familier (mine/dine)
  • Sorggruppe for deg som har mistet noen

Ta gjerne kontakt om dette kan være aktuelt for deg.