Gjør mindre – Bli mer

Når tankene roter i gårsdagen, eller du grubler intenst på noe som kanskje hender i neste uke – er du ikke her og nå. Når du jobber og jobber, så mye at følelser og behov skyves i bakgrunnen – er du heller ikke her og nå. For alle oss som har masse å gjøre, er det en kjent tilstand. Kroppen blir borte, omgivelsene glir ut av fokus og verdens lyder blir bakgrunnsstøy.

På folkemunne heter det kanskje ” å være i bobla” eller “å være fokusert“. I terapirommet får det gjerne betegnelser som nummen, deprimert, motløs eller utbrent. Motsatsen til det å gjøre og tenke seg vekk fra livet er oppmerksom tilstedeværelse. Det har en rekke fordeler:

  • Du lærer å kjenne deg selv
  • Du fanger nyanser i det som skjer
  • Du ser virkeligheten fra nye utkikksposter
  • Du evner å være tilstede
  • Du lærer dypere

Det å bli oppmerksomt tilstedeværende kan også være utfordrende. Når stillheten fyller kroppen, når pusten får løpe fritt, når behov blir bevissthet, flyter hittegods til overflaten. En gråt. Et sinne. Et savn. Men for den som tar sjansen på å bli oppmerksom, kan resultatet bli frigjørende endring:

Change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not.
Arnold Beisser