Du og jeg og vi to

Hildegunn og Trond

Fra tid til annen opplever de fleste par vanskelige perioder. For noen løses disse opp av seg selv, men mange kan oppleve at kommunikasjonen stopper opp. Da kan det være nødvendig med støtte og hjelp.

Vi tenker likevel at den viktigste investeringen skjer tidlig i forholdet, og at veiledning i startgropa gir verdifull kompetanse til utfordrende faser. Hva handler slik kompetanse om? Vi tenker at det handler om å akseptere, verdsette og leve med forskjeller. Det handler også om å lære seg selv og den andre å kjenne; bli bevisst hvordan oppvekst og livserfaringer preger valg og reaksjoner.

Som i all terapi er nøkkelen å ta ansvar for sitt eget, og samtidig investere i det som er delt og binder sammen. En avgjørende faktor for å klare dette er vilje. Vilje til å rette blikket mot seg selv. Vilje til å utforske egen historie, kommunikasjon og holdninger – og ikke minst – bli bevisst mindre hensiktsmessige bidrag til relasjonen.

Hvem er vi, som terapeuter? Vi er samboere. Vi er foreldre til 3+4 barn. Vi har både korte og lange relasjoner bak oss, og arbeider daglig med egen atferd gjennom studiet på NGI. Men aller mest lærer vi av hverandre. Det gjør vi ved å skape noe sammen, både en ny familie og en ny arbeidsplass. Samtidig lærer vi å se verden og oss selv gjennom den andre; å bli speilet.

Nå gleder vi oss til å møte par som tror på dialog. Vi gleder oss til å møte par som har vilje, på tross av utfordringer og bakketopper. Dere er hjertelig velkommen!