Mitt møte med gestaltterapi

I mange år tenkte jeg at jeg måtte mestre tankene og utfordringene som livet bød på selv. Til nød kunne gode venner eller nær familie innlemmes. Allikevel; jeg kjente på et økende behov for å snakke med noen utenforstående.   Rådene uteble  Etter noen timer hos gestaltterapeuten kjente jeg meg urolig. Kom jeg egentlig noe videre med utfordringene mine? Det skjedde jo ikke noe. Skulle jeg slutte? Jeg snakket om og om igjen om alt jeg syntes var vanskelig og utfordrende med ulike relasjoner i livet. På et tidspunkt følte jeg at …

Les mer Mitt møte med gestaltterapi

Fortellinger fra et veikryss

(Artikkelen er hentet fra vårutgaven av MAGASINET, 2019. Illustrasjoner av Elisabeth Sperre Alnes.) Jeg jobber i den videregående skolen. Et knutepunkt for ungdom der behov og drømmer møtes, og hvor spenningen mellom disse skaper friksjon. Ungdom skal løse knuter innenfor og utenfor seg selv. Selv med et kompass er det lett å gå seg vill. Hvem er jeg? Hvor skal jeg? Hvordan bør jeg være og hva skal jeg bli? Jeg var i den populære …

Les mer Fortellinger fra et veikryss