Foreningen NGF har nettopp sendt ut Årbok for 2020. Den flotte illustrasjonen er tegnet av Marit Victoria Wulff Andreassen. Viken Terapi (Hildegunn & Trond) har bidratt med en artikkel i etterkant av et seminar ved NGI om seksualitet. […]
I desember 2019 ble Hildegunn og jeg intervjuet i Tuntreet, som er studentmagasinet ved Universitetet i Ås. Vi fikk snakke om det vi er opptatt av, nemlig terapi, møter mellom mennesker – og hva julen kan være for […]
Nedenfor finner du en film fra Viken Terapi om å være redd. Unge mennesker forteller hva de er redd for, og Hildegunn og Trond deler hvordan redsel/frykt oppleves for dem.
Nedenfor finner du en informasjonsfilm fra Viken Terapi om menn og terapi. Trond deler synspunkter og erfaringer.
Nedenfor finner du en informasjonsfilm om Gestaltterapi, utarbeidet av NGF i 2014. Den forklarer på en pedagogisk måte terapiens fundament, hovedteorier og metode.
De siste 70 årene har Tove Jansson (1914-2001) underholdt en hel verden med sine fortellinger om familien fra Mummidalen. Bøkene er tilsynelatende enkle, men likevell med tydelige eksistensielle undertoner. Hun brukte egne erfaringer fra psykoterapi i arbeidet med […]
Vi har ein visjon. Vi vil skape eit rom der kvar enkelt blir sett og respektert for at “eg er den eg er”. Eit rom som opnar, frigjer og tek imot. Eit rom der ei tone, eit steg, […]