Nedenfor finner du en informasjonsfilm om Gestaltterapi, utarbeidet av NGF i 2014. Den forklarer på en pedagogisk måte terapiens fundament, hovedteorier og metode.
De siste 70 årene har Tove Jansson (1914-2001) underholdt en hel verden med sine fortellinger om familien fra Mummidalen. Bøkene er tilsynelatende enkle, men likevell med tydelige eksistensielle undertoner. Hun brukte egne erfaringer fra psykoterapi i arbeidet med […]
Vi har ein visjon. Vi vil skape eit rom der kvar enkelt blir sett og respektert for at “eg er den eg er”. Eit rom som opnar, frigjer og tek imot. Eit rom der ei tone, eit steg, […]