10 terapigrunner:

Terapi er ikke bare for mennesker med tunge lidelser eller dype traumer. Vi tenker at terapi er en ressurs, oppdagelsesreise og en frigjørende samtale. Det kan være godt for de fleste! Svært få av oss er uovervinnelige eller alt-klarende. Noen ganger er det godt å bli sett og hørt av et tilstedeværende medmenneske. Ja, kanskje også helt nødvendig? Her har vi samlet 10 grunner til å vurdere terapi. Kanskje er det ett eller flere av punktene du gjenkjenner?

Når det meste oppleves som rutine, og glede og lyst har forsvunnet

Når jeg om-og-om-igjen handler eller reagerer på en måte jeg opplever som uheldig; jeg forsøker å unngå lignende situasjoner eller isolerer meg

Når et leit minne stadig dukker opp – i drømmer og tanker – og jeg kjenner meg maktesløs og/eller sårbar

Når jeg står overfor et valg som er vanskelig, for det vil uansett få uønskede konsekvenser for meg selv og/eller noen rundt meg

Når jeg ikke får sove eller hvile, tankene spinner og spinner, helt til jeg er så utslitt at jeg nærmest besvimer av utmattelse, og denne tilstanden påvirker skole/jobb/hverdagsliv og relasjoner

Når jeg opplever at jeg lever “flere liv”, som forskjellige utgaver i ulike situasjoner, og ikke er komfortabel med noen av dem

Når jeg opplever at andre har sterke oppfatninger om meg, som jeg tenker at slett ikke stemmer; for de kjenner meg ikke særlig godt

Når jeg trenger en utenforstående å dele med, en som ikke er part i min hverdag eller relasjoner

Når jeg er redd og kjenner meg utrygg eller usikker, selv om jeg tenker at det ikke finnes grunner til det

Når jeg grubler det meste av min våkne tid, og det er en spiral jeg ikke kommer ut av

Ordet gestalt kan oversettes med et meningsfylt hele, og viser til menneskets behov for å oppfatte og organisere sanseinntrykk i meningsfulle helheter. I gestaltterapi bevisstgjøres mennesker om egne tanker, følelser og kroppslige fornemmelser, slik at de tydeligere kan se seg selv og sine valg. Terapien har en helhetlig tilnærming og et her-og-nå-fokus på den enkeltes unike opplevelse av øyeblikket. 

Bestill time >>

Les mer om oss >>